Różnorakie formy aktywności ruchowej

 

Starzenie się jest to proces fizjologiczny powodujący nieodwracalne zmiany narządowe. Przez działania prozdrowotne i profilaktyczne można korzystnie wpłynąć na opóźnienie procesu starzenia, pojawienie się wielu schorzeń i utraty samodzielności. Dlatego w naszym Domu zachęcamy osoby starsze do podejmowania różnych form aktywności fizycznej, aby mogły być sprawne fizycznie i psychicznie. Aktywność ruchowa realizowana może być w postaci systematycznych ćwiczeń o charakterze treningu zdrowotnego. Trening zdrowotny jest świadomie kierowanym procesem polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych dla uzyskania efektów fizycznych i psychicznych, przeciwdziałających obniżaniu się zdolności przystosowawczych organizmu do wysiłku. Każdy człowiek do życia potrzebuje odpowiedniego obciążenia wysiłkowego, ponieważ powoduje to rozwój mechanizmów adaptacyjnych ustroju. Osiągnięcie takich mechanizmów przystosowawczych organizmu realizowane może być pod wpływem różnych form aktywności fizycznej. Do podstawowych z nich należą:

1. aktywność rekreacyjna – stosowanie czynnego wypoczynku, sportu lub ćwiczeń usprawniających

2. aktywność prewencyjna – celem jest zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się ludzi o zwiększonym zagrożeniu

3. aktywność leczniczo-rehabilitacyjna – celem jest przywrócenie sprawności po przebytej chorobie ostrej oraz przeciwdziałanie utracie sprawności w przebiegu schorzeń przewlekłych i postępującego starzenia się.

Stąd jednym z priorytetów troski o zdrowie psychofizyczne naszych Pensjonariuszy jest systematyczny trening zdrowotny oraz dążenie do wypracowania stałych nawyków uprawiania różnych form aktywności ruchowej. Często dla osób starszych przeszkodą w takim spędzaniu czasu jest właśnie brak nawyków oraz brak znajomych uczestniczących w zajęciach sportowych. 

Dlatego naszym Seniorą proponujemy  takie zajęcia sportowe jak:

- marsz,

- gimnastykę,

- jazdę na rowerze,

- pływanie,

- jogging,

- wycieczki pieszo - krajoznawcze po najbliższej okolicy,

 Natomiast osobą mniej aktywnym ruchowo proponujemy spędzanie czasu w formie:

- gimnastyki

- roweru pokojowego,

- ćwiczenia usprawniające i podtrzymujące sprawności ruchowe,

- inne formy aktywności ruchowej dostosowane do możliwości danej osoby,

Trening u osób starszych może być realizowany w formie:

- gimnastyki prozdrowotnej,

- marszu z kijkami (Nordic walking),

- tańca, zabaw i gier rekreacyjnych.

Pamiętając o zasadzie dawkowania ćwiczeń, ich tolerancji przez organizm oraz uwzględniając wskazania i przeciwskazania do stosowania różnych form aktywności fizycznej, dobór różnych zajęć jest indywidualny. Wszystkie te zajęcia podejmowane są pod okiem kompetentnych opiekunów i po wcześnieszej konsultacji z lekarzem i fizioterapeutom.

Podsumowując:

Jako opiekunowie mamy pełną świadomość, że systematyczne ćwiczenia fizyczne zmiejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób takich, jak: cókrzyca, osteoporoza, miażdzyca, nadciśnienie tętnicze, czy nieprawidłowych zmian  zachodzących w układzie krążenia i oddechowym oraz schorzeń dotyczących mózgu, jak choroba Alzheimera. U osób starszych ważne jest motywowanie do treningu przez uświadomienie zalet jakie przynosi regularny ruch.

A zatem jednym z kluczowych zadań w działalności naszego Domu Seniora jest przekonanie osób starszych o korzyściach płynących z aktywnego fizycznie stylu życia i codziennego praktykowania go.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.046629190444946